Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie - Oddział w Chełmie
Państwowa Inspekcja Pracy
Adres
11 Listopada 2
22-100 Chełm
woj. lubelskie
Kontakt
tel. +48 825 631 052
chelm@lublin.pip.gov.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo dotyczące prawa pracy i praw pracowniczych Pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa jest osoba związana z pracodawcą umową o pracę. Jeżeli zatem masz podpisaną inna umowę np. o dzieło czy umowę zlecenia, ta kategoria spraw Ciebie nie dotyczy. Jedynym wyjątkiem są sprawy, w których, w Twojej ocenie, umowy takie zostały zawarte w celu obejścia przepisów prawa i de facto świadczysz pracę.
W zakres spraw dotyczących prawa pracy wchodzą m.in.: problemy związane z uzyskaniem od pracodawcy zaległego wynagrodzenia, przypadki niezasadnych w ocenie pracowników zwolnień, łamanie regulaminu pracy, nierówne traktowanie pracowników zakładów pracy, trudne warunki wykonywania pracy, problemy z zakresem obowiązków nałożonych na pracownika, mobbing – rozumiany jako
prześladowanie, dręczenie, terror psychiczny w relacji pracownik-pracodawca, ale również pomiędzy pracownikami.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2015-01-27