Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Powiatowy Urząd Pracy PUP Bielsk Podlaski
Powiatowe Urzędy Pracy
Adres
3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie
Kontakt
tel. +48 858332700, +48 858332700
fax. +48 858 332 701
bibe@praca.gov.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Informacja prawna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Osoby pozostające bez pracy mają możliwości podejmowania działań, których celem jest zmiana ich sytuacji oraz pomoc w okresie bezrobocia.
Możliwe jest otrzymywanie zasiłku od państwa, jak również otrzymanie wsparcia w przekwalifikowaniu się – uczestniczenie w kursach zawodowych.
Osoby poszukujące pracy mogą także zwracać się z prośbą o pomoc do podmiotów specjalizujących się w udzielaniu takiej pomocy, jak np. urzędy pracy.
Przykładowo pomoc dotyczyć może: praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, możliwości pomocy w znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, itp.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2015-01-23