Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Urzędy Centralne
Adres
Śląska 11/13 pok. 134
42-217 Częstochowa
woj. śląskie
Kontakt
tel. +48 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo dotyczące łamania praw człowieka

Jest to kategoria spraw, które wiążą się z możliwością wniesienia środka prawnego w postaci skarg do międzynarodowych podmiotów odwoławczych (Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu). Wniesienie takiej skargi może spowodować  uzyskanie od państwa polskiego odszkodowania (w postaci pieniężnej) m.in. za:

  • niesłuszne skazanie oraz odbycie kary pozbawienia wolności,
  • „błędne wyroki”, decyzje administracyjne.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21