Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Zakład Karny w Czarnem (punkt BPO Debrzno dla osób pozbawionych wolności)
Biura Porad Obywatelskich
Adres
Pomorska 1
77-330 Czarne
woj. pomorskie
Kontakt
tel. +48 598 335 750
Dni i godziny przyjmowania interesantów
środy: od 15.45 do 18.45
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach więźniów i osób opuszczających zakłady karne Sytuacja osoby, które opuszczają więzienie jest niezwykle trudna. Może im towarzyszyć poczucie odrzucenia przez społeczeństwo, mogą borykać się z bezdomnością, bezrobociem, zerwanymi więzami rodzinnymi.
Do kategorii spraw, z którymi byli więźniowie mogą zwracać się do wyspecjalizowanych podmiotów, zaliczyć można:

  •  możliwość uzyskania odszkodowania za złe warunki, brak dostępu do terapii, prawidłowego leczenia w zakładzie karnym,
  •  uzyskanie wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej po wyjściu z więzienia,
  •  możliwość ewentualnego zatrudnienia osoby karanej, a także podjęcia edukacji,
  •  uzyskanie wsparcia organizacji pozarządowych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21