Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział w Bielsku-Białej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres
Krasińskiego 34
43-300  Bielsko-Biała
woj. śląskie
Kontakt
tel. +48 338 252 000
fax. +48 338 229 714
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Informacja i pomoc w sprawach związanych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych Świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługują osobom, ktore znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Do tej kategorii spraw zaliczyć można sprawy związane z: postępowaniami o przyznanie rent i emerytur; pomocą w uzyskaniu dodatków rodzinnych; oceną zasadności i prawidłowości naliczeń składki na ubezpieczenia społeczne, a także otrzymaniem urlopów macierzyński; pomocą w sporządzaniu wniosków do ZUS.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21