Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Caritas Diecezji Kieleckiej
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Adres
Urzędnicza 7B
25-729 Kielce
woj. świętokrzyskie
Kontakt
tel. +48 413 664 847
cik.kielce@op.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- <br>
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach osób chorych i niepełnosprawnych Problemy, z którymi borykają się osoby chore i niepełnosprawne to nie tylko problemy związane z egzekwowaniem pomocy społecznej i świadczeń, jakie mogą uzyskać od państwa.
Na sytuację tych osób może wpływać wiele kwestii związanych z rzeczywistością nas otaczającą – stan infrastruktury, warunki pracy, traktowanie przez osoby trzecie – m. in. problem dyskryminacji, problem zapewnienia prawidłowej opieki nad osobami najbliższymi.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach dzieci krzywdzonych i ich rodzin Do powyższej kategorii należą m.in. sprawy związane z:
  • pozbawieniem praw rodzicielskich,
  • wsparciem dla ofiar przemocy,
  • ograniczeniem praw rodzicielskich,
  • umieszczeniem w placówce wychowawczej, rodzinie zastępczej.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ofiar przemocy w rodzinie Na wstępie należy podkreślić, że przemoc w rodzinie – na gruncie polskiego prawa jest przestępstwem.
Przemoc może być rozumiana nie tylko jako fizyczna (bicie, znęcanie się), ale również psychiczna (krzyki, upokarzające komentarze, psychiczne znęcanie się), jak również ekonomiczna (pozbawianie członka rodziny dostępu do środków finansowych).
Ofiarami przemocy mogą być zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ofiar przestępstw To nie tylko sprawy karne – związane z możliwością zgłoszenia przestępstwa, doniesieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale również sprawy związane z otoczeniem fachowym wsparciem ofiar dotkniętych przestępstwem, udzielenie im pomocy w odzyskaniu bezpieczeństwa na gruncie sytuacji, w której się znaleźli.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21