Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Polityka prywatności
  1. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, administrator przewodnika internetowego po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  2. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji lub uaktualniania danych zawartych w bazie danych stanowiących integralną część serwisu.
  4. Administrator serwisu oraz podmioty (Google Inc.) obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, zgłoszenia błędu, lub propozycji dodania nowej instytucji właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)
  5. Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego, stosowane są pliki cookie (ciasteczka). Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies, używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania, listę ostatnio przeglądanych instytucji, pozycję na mapie itp.
    Celem jest podniesienie wydajności, tworzenie statystyk co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej przy czym domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
  6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.
  8. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.